டெய்லர் நோலன் விக்கி, வயது, உயரம், காதலன், சுயசரிதை, குடும்பம் மற்றும் பல