டப்போ விக்கி, வயது, உயரம், எடை, முகம், காதலி, சுயசரிதை மற்றும் பல