ஷானன் மேரி விக்கி (முகமது அசாருதீனின் மனைவி) வயது, சுயசரிதை, உண்மைகள்