மைக்கேல் பவுலோஸ் விக்கி (டிஃப்பனி டிரம்பின் காதலன்) வயது, குடும்பம் & வாழ்க்கை வரலாறு