மைக்கேல் சிமினோ உயரம், எடை, வயது, காதலி, வாழ்க்கை வரலாறு, குடும்பம் மற்றும் பல