ஆண்ட்ரியா தோமா விக்கி, வயது (கிராண்ட் கஸ்டினின் மனைவி) வாழ்க்கை வரலாறு, குடும்பம், உண்மைகள்