ஆலிவ் டியூ: விக்கி, வயது, கணவர், உயரம், குடும்பம், சுயசரிதை மற்றும் பல